تعمير

اطلاعات عمومي

جمعه ۱۹ فروردین ۰۱

تعمير ماكروفر بوتان

تعمير ماكروفر بوتان

اجاق ميكرو اُند يا مايكروويو يا مايكروفر يا تندپز، گونه‌اي اجاق است كه از راه تابش الكترومغناطيسي ريزموج، و به جنبش درآوردن مولكول‌هاي آب و ديگر مولكول‌هاي قطبيده، غذا را گرم كرده، سبب مي‌شود كه غذا در زمان كوتاهي بپزد.
اگر اجاق ماكروفر شما از كار افتاده است، بهتر به جاي تعويض آن به فكر تعمير ماكروفر بوتان خود باشيد. در اين مقاله به بررسي نكاتي مهم درباره تعمير ماكروفر مي پردازيم. تا شايد بتوانيد خودتان در خانه با كمترين هزينه آن را تعمير كنيد.

تعمير ماكروويو در تهران | تعمير ماكروفر | نمايندگي و تعميرگاه مركزي

هشدار

1) برچسب هشدار اجاق ماكروفر را بخوانيد و نكات آن را دنبال كنيد.

2) خازن بايد قبل از شروع هرگونه تعمير تخليه شود.

دستگاه را از برق بكشيد و قطعات متحرك را جدا كنيد

 

ابتدا مطمئن شويد كه سيم برق از پريز جدا شده است. سپس قطعات متحرك را از اجاق ماكروفر خارج كنيد.

كاور پشتي دستگاه را باز كنيد

 

در سمت راست 2 پيچ و در سمت چپ 1 پيچ وجود دارد. براي شروع تعمير ماكروفر با پيچ گوشتي معمولي مي توان آنها را به راحتي باز كرد. اما براي 4 پيچ كه در عقب وجود دارد، يك پيچ گوشتي چهار پهلو مورد نياز است.

ابتدا فيوز را بررسي كنيد

 

پس از باز كردن كاور پشتي ، ابتدا فيوز را بررسي كنيد. اگر مقدار مقاومت فيوز بي نهايت است، يعني فيوز خراب است. بنابراين براي تعمير ماكروفر فقط بايد فيوز آن را عوض كنيد. اما اگر يك مقدار مشخص مقاومت را نشان داد، يعني فيوز خراب نيست. بايد به سراغ بخش هاي ديگر برويد.

برخي از مشكلات رايج ماكروفر

 

1. صفحه لمسي كار نمي كند

ممكن است دكمه هاي صفحه لمسي مايكروويو شما از كار بيفتد. ممكن است مشكل از سوئيچ غشايي يا برد الكتريكي ماكروفر باشد.

سوئيچ غشايي

صفحه لمسي از كليدهاي الكتريكي لمسي نرم تشكيل شده است. كه دو لايه پلاستيك مايلار با پوشش هاي رسانا در طرفين هستند و رو به روي هم قرار دارند. وقتي يك كليد را روي صفحه لمسي ماكروفر خود فشار مي دهيد، دو سطح با هم تماس مي گيرند. و يك مدار الكتريكي را تشكيل مي دهند. كه اين مدار سيگنالي را به صفحه كنترل مي فرستد. پوشش رساناي سوئيچ غشايي شما با گذشت زمان و با استفاده مكرر فرسوده مي شود و نياز به تعويض دارد.

برد الكتريكي

 

ممكن است شما هيچكدام از كليدهاي صفحه لمسي ماكروفر را فشار ندهيد. اما صفحه نمايش روشن باشد. در اين صورت ممكن است مشكل از برد دستگاه باشد. برد الكتريكي، صفحه لمسي را با سيگنال هاي ولتاژ پايين پشتيباني مي كند. هنگامي كه دكمه اي را روي صفحه لمسي ماكروفر خود فشار مي دهيد. صفحه كنترل سيگنالي را به ساير اجزاي ماكروفر ارسال مي كند تا گرم شود. اگر سوئيچ غشايي به به درستي كار مي كند و اتصال به صفحه كنترل خوب به نظر مي رسد. پس احتمالاً بايد برد الكتريكي تعويض شود.